Państwo i Prawo

  • Państwo i Prawo
    Państwo i Prawo

Państwo i Prawo 4/2015

Numer kwietniowy otwiera ostatni tekst zmarłego 9.2.2015 r. prof. dra hab. Piotra Winczorka (Uniwersytet Warszawski): Wolność wyznaniowa, który został wygłoszony na konferencji „Wolność odrodzona – wolność zagrożona” w grudniu 2014 r. w Warszawie. Autor definiuje wolność wyznaniową jako swobodę posiadania i głoszenia poglądów na temat kwestii o transcendentnym i moralnym wymiarze, praktykowania kultu religijnego oraz manifestowania przekonań o antyreligijnym zabarwieniu.

więcej

 

Debata Państwa i Prawa

W dniu 23 marca 2015 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata nt. „Wymiary równości a wymiar sprawiedliwości”. Organizatorem była Redakcja „Państwa i Prawa” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, przy współudziale ...

Czytaj więcej »

Czasopismo on-line