Finanse Komunalne

  • Finanse Komunalne
    Finanse Komunalne

Co nowego?

W majowym FK m.in.:
gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r.; analiza wyników kontroli w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, a także Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi.
więcej

 

VII Konferencja Finansów Komunalnych

  VII Konferencja Finansów Komunalnych pt. „Finanse samorządów. Doświadczenia i perspektywy” odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy.Przedmiotem tegorocznej edycji konferencji będzie dyskusja nad efektywnością funkcjonowania mechanizmów systemu finansowania samorządów z ...

Czytaj więcej »

Czasopismo on-line