Finanse Komunalne

  • Finanse Komunalne
    Finanse Komunalne

Co nowego?

Podstawowym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. W tym kontekście można by analizować zawartość listopadowego numeru „Finansów Komunalnych”, bo większość tekstów tego właśnie dotyczy. Prof. Ryszard Kata poświęcił swój tekst społecznym aspektom inwestycji komunalnych; dr Anna Ostrowska zwraca uwagę na niedociągnięcia regulacji prawnych i formułuje wnioski de lege ferenda,
a dr Paweł Gliński opisuje znaczenie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości dla budżetów JST.
więcej

 

VI konferencja Finansów Komunalnych

  VI konferencja Finansów Komunalnych "Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania" 29-30 września 2014 r., SerockKonferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb ...

Czytaj więcej »

Czasopismo on-line